Proiektu berritzaileak edota oinarri teknologikodunak abian jartzen laguntzen diegu ekintzaileei eta enpresei

Enpresa bat sortzea eta horren bideragarritasuna aztertzea nahi baduzu,
enpresa modura haztea bilatzen baduzu, startup bat baldin bazara,
IKTak txertatu nahi badituzu edo nazioartekotzeko aukera bila bazabiltza, hau da zure tokia.

+ Ekin Araban

Sorkuntzarako laguntza

40.000 eurora arte

Onuradunak:
Enpresa-unitate berri bat sortzeko proiektua duten Arabako pertsona fisikoak. Arabako pertsona fisiko edo juridikoak, gehienez ere bi urteko antzinatasuna dutenak jarduera hasten denetik edo eskabidea egiten den egunean eratzen denetik. Jarduera dibertsifikatu nahi duten Arabako pertsona juridikoak, enpresa-unitate berri bat sortzeko proiektu zehatz bat aurkeztuz. Egoitza edo jarduera Arabatik kanpo duten eta lurraldean jarduera-zentro bat lekualdatzen/ezartzen duten pertsona fisiko edo juridikoak. Sendotzea eta hedatzea Araban jarduera-zentroa martxan duten pertsona fisiko edo juridikoak, azken lau urteetan (2018-2021) enpresa berriak sortzeko fasean Araban Emprender programaren laguntzen onuradun izan direnak eta gutxienez enplegu bat eta gehienez hamar dituztenak (sustatzaileak izan ezik).

+ Ekintzaile: Laguntza fasea

Laguntza fasea

30.000 eurora arte

Onuradunak:
Pertsona fisikoak, mikro-enpresak, ETEak eta industria-enpresa handiak edo industriarekin lotutakoak.

+ Adimen Artifizial Aplikatua

Enpresetan adimen artifiziala bultzatzeko laguntzak

100.000 eurora arte

Onuradunak:
Enpresak, haien tamaina edozein dela ere, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta.

+ Ekonomia zirkularreko laguntzak

Ekonomia zirkularreko proiektuak garatzeko laguntza-deialdia

10.00 eurora arte

Onuradunak:
250 langile arteko enpresak, helbide soziala eta fiskala Gasteizen dutenak.

+ EIC Accelerator

Subvención y/o financiación impulsar a las empresas para llevar sus innovaciones tecnológicas al mercado y escalarlas

Hasta 15M €

Onuradunak:
Personas físicas o jurídicas, Midcaps, Inversores

+ Zibersegurtasun Industriala

Zibersegurtasun industriala bultzatzeko laguntzak

18.000 eurora arte

Onuradunak:
Industria-enpresak eta zerbitzu teknikoen, diseinuaren eta logistikaren enpresak, industria-produktuari eta -prozesuari lotutakoak.

+ 64 bis

Kenkari fiskalerako laguntzak

200.000 euro arteko kenkariak segidako 3 zergalditan

Onuradunak:
Kenkari fiskalak sortzen dituzten eta aplikatu ezin dituzten I+Gko enpresak, oraingoz etekinik sortzen ez dutelako eta, beraz, Sozietateen gaineko Zergarik ordaintzen ez dutelako, edota har dezaketena baino pizgarri fiskal gehiago sortzen dituztelako.

+ Hazibide

Hazi kapitala

120.000 eurora arte

Onuradunak:
Sortu berria eta berritzailea den arabar enpresa.

+ Michelin Fundazioarekin Hitzarmena

Inbertsioetarako maileguak eta sortutako enpleguagatiko diru-laguntza

180.000 eurora arte

Onuradunak:
Araban eta Gipuzkoan kokatutako enpresak

+ ENISA

Finantziazio fasea (partaidetza-maileguak)

1.500.000 eurora arte

Onuradunak:
Negozio-eredu berritzaile/ berri baten ETE izatea, edo lehiakortasun abantaila handikoa izatea.

+ Aurrera

Inbertsio eta kapital zirkulatzailearentzako mailegua

250.000 eurora arte

Onuradunak:
enpresa txiki eta ertain berriei ,jarduera hasi zutenetik gehienez 3 urteko antzinatasuna etaarduera ekintzailea garatzen dutenei.

+ Basque Fondo (I. Tartea)

Finantziazio fasea (kapitalarekiko partaidetza edo eta partaidetza-mailegua)

400.000 eurora arte

Onuradunak:
Euskal enpresa berritzaile berriak, garatze eta finkatze fasean daudenak eta Enpresa Berritzaileen Zentroen laguntza dutenak

+ NEOTEC

Teknologia-oinarria duten enpresa berriak sortzen eta finkatzen laguntzea.

325.000 eurora arte

Onuradunak:
3 urte baino gutxiagoko enpresak, euren negozio-estrategia teknologiaren garapenean oinarritu badute ; horretarako, berezko I+G lerro batzuk sortuko dituzte.

+ Ekintzaile (Finantzaketa fasea)

Enpresa-proiektu berrientzako finantza-laguntza

40.000 eta 180.000 euro bitartean

Onuradunak:
2 urte baino gutxiagoko enpresak industriako jarduera berritzailea edo industriarekin lotura jarduera egiten badute eta behintzat 3 urteko epean 3 lanpostu sortzen badituzte.

+ Industria Digitala

EIKT-ak txertatzeko laguntza

18.000 eurora arte

Onuradunak:
Industri arloko enpresak eta produktu-prozesu industrialarekin lotutako zerbitzu teknikoetako eta diseinu eta logistikako enpresak.

+ Gauzatu – Industria

Inbertsioetarako laguntza

1.500.000 eurora arte

Onuradunak:
Zerbitzu teknikoak atera, eraldatu edo ekoizten dituzten (produktu- prozesuarekin lotuta) industriako ETEak, aurrekoarekin lotutakoak eta informazioaren eta komunikazioen gizarteko esparruarekin lotutakoak.

+ Hazitek

I+G+b-rako laguntza

250.000 eurora arte

Onuradunak:
ETE edo enpresa handia, merkaturagarri den ezagutza sortu edo erabiltzeko orientazioarekin.

+ Araba Innova – Digitalizazioa

Digitalizazioa eta berrikuntza garatzeko laguntza

60.000 eurora arte

Onuradunak:
Sozietate egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan duten enpresak eta autonomoak, beren osaera juridikoa edozein dela ere, edo gutxienez jarduera zentro bat Arabako Lurralde Historikoan daukatenak. Enpresa sortu edo jarduera hasi zenetik eskaera egiten den egunera arte gutxienez urtebete igaro behar da.

+ Barnekintzaile

Hazkunderako laguntza

30.000 eurora arteko diru-laguntza eta 40.000 eta 180.000 euro bitarteko maileguak 

Onuradunak:
Mikro-enpresak, ETEak eta industria-enpresa handiak edo industriarekin lotutakoak.

+ Misiones Ciencia e Innovación

Lankidetzako ikerketa aurrelehiakorreko proiektuetarako laguntza

Gehieneko intentsitate-mugetara arteko diru-laguntza: % 65 Enpresa Handia, % 75 Enpresa Ertaina eta % 80 Enpresa Txikia.

Onuradunak:
Enpresa handien taldeak edo ETEen taldeak

+ Berrikuntza Funtsa

Berrikuntza poiektuak finantziatzeko laguntza

600.000 eurora arte

Onuradunak:
ETEak, jarduera berritzaile bat egiten dutenak eta finantzaketa erabiliko dutenak honako hauek ekoizteko edo egiteko: produktu berriak edo nabarmen hobetuak eta prozesu edo zerbitzu berritzaileak, akats teknologikoa edo industriala izateko arriskua dutenak.

+ Basque Fondo (II. tartea)

Hazkuntza fasea (kapitalarekiko partaidetza edo eta partaidetza-mailegua)

400.000 eurora arte

Onuradunak:
Euskal enpresa berritzaile berriak, garatze eta finkatze fasean daudenak eta Enpresa Berritzaileen Zentroen laguntza dutenak

+ Sakondu

Internazionalizaziorako laguntza

45.000 eurora arte

Onuradunak:
Dagoeneko nazioartekotuta dauden euskal ETEak, nazioarteko estrategia sendotu nahi dutenak eta %50tik gorako esportazio jarduera dutenak.

+ Zabaldu

Internazionalizaziorako laguntza

45.000 eurora arte

Onuradunak:
Izen soziala edo instalazio produktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak eta ETEak, beti ere, indarrean dagoen deialdia baino lehenago eratuak badira. Enpresa horien esportazioak ez du bere orotarako fakturazioaren % 50 gaindituko, aurreko urtean.

+ Araba InterKOOP

Internazionalizaziorako laguntza

60.000 eurora arte

Onuradunak:
Sozietate egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan duten enpresa txiki eta ertainek, ekoizpen edo zerbitzu zentroren bat Arabako Lurralde Historikoaren barruan daukatenek. Sortu zenetik eskaera egiten duen egunera gutxienez urtebete igaro behar da.