Sorkuntzarako laguntzak

Ekintzaileentzako bekak

Enpresa sortu aurreko laguntza

2.500 eurora arte

Onuradunak
Gasteizen erronka duten pertsonak.

Helburua

Ekintzaileei laguntzea beren enpresa proiektua garatzen duten bitartean.

Onuradunak

Baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak baliatu ahalko dira bekez:

 • Gasteizen erroldatuta egotea.
 • Adinez nagusia izatea.
 • Gasteizko Udalarekiko zerga-betebeharrak beteta edukitzea.
 • Gasteizko udalerrian enpresa bat sortzeko ekimen garatzen ari izatea.
 • Ekonomi jardueren gaineko zergan alta emanda ez egotea.
 • Norberaren kabuz ekonomia jarduera bat gauzatzen ez aritzea.
 • Garatzen ari diren proiektuak baino ezingo dira aurkeztu.
 • Aurreko urteetan beka-onuradun ez izana.

Zenbatekoa

Bekaren zenbateko osoa finkatuko da, gehienez 2.500,00 eurokoa mugarekin.

Eskatzeko epea

Deialdi honek bi epe izango ditu eskabideak aurkezteko:

  • Lehen epea: apirilaren 11tik ekainaren 14ra.
  • Bigarren epea: ekainaren 15etik irailaren 27ra.

Araudia

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&_gl=1*9d87x1*_ga*MzEzNDEzMTA4LjE2MTg0MDU1NzQ.*_ga_8BJFVT6N89*MTYyMjcxMzcxNC4xMjQuMS4xNjIyNzE5MjM2LjA.&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4

Informazio gehiago

bicaraba@bicaraba.eus

945298282

Sustatzailea

gasteizko udala logo