Hazkunderako laguntzak

Misiones Ciencia e Innovación

Lankidetzako ikerketa aurrelehiakorreko proiektuetarako laguntza

Gehieneko intentsitate-mugetara arteko diru-laguntza: % 65 Enpresa Handia, % 75 Enpresa Ertaina eta % 80 Enpresa Txikia.

Onuradunak
Enpresa handien taldeak edo ETEen taldeak

Helburua

Enpresen gidaritzapeko lankidetzako ikerketa aurrelehiakorreko proiektuei laguntzea, honako hauek lortzeko:

 • Ikerketa garrantzitsu bat, Espainiako gizartearen zeharkako erronka estrategikoei irtenbideak proposatzen dizkiena.
 • Espainiako enpresek lehiatzeko erabiltzen duten ezagutzaren eta teknologiaren oinarria hobetzea.
 • Lankidetza publiko pribatua sustatzea.

Deialdi honetan identifikatutako bederatzi misioak honako hauek dira:

 • XXI. mendeko Espainiako nekazaritza sustatzea: iraunkorra, adimentsua, eraginkorra baliabide hidrikoen eta nekazaritzako intsumoen kontsumoan eta klima-aldaketara egokitua.
 • XXI. menderako energia seguru, eraginkor eta garbia sustatzea.
  Espainiako industria bultzatzea XXI. mendeko industria-iraultzan.
  Ekonomia zirkularra bultzatzea, Espainian konposatu polimerikoen hondakinak birziklatzeko eta balorizatzeko teknologia berrien bidez.
 • XXI. mendeko Espainiako ekonomiaren eta gizartearen informazioaren, pribatutasunaren eta zibersegurtasunaren segurtasuna sustatzea.
 • Garraio intermodal jasangarria eta adimentsua sustatzea.
 • Turismoaren garapena bultzatzea, teknologiaren aukerak ustiatuz.
 • Espainiako industria biofarmazeutikoaren aurrerapen eta gaikuntza teknologikoa bultzatzea, I+G jarduerak sustatzeko terapia aurreratuen, txertoen eta zuzendutako terapien esparruan.
 • Errendimendu handiko konputazioa bultzatzea.

Onuradunak eta zenbatekoak

Bi kategoriatako enpresa-taldeak:

 • “Enpresa handiak” misioak: 3 eta 8 enpresa arteko taldea, horietako bi gutxienez autonomoak. Enpresa handi batek gidatu behar du taldea, eta ETE bat izan behar du.
  • Gutxienez 5.000.000 euroko eta gehienez 10.000.000 euroko aurrekontu hautagarria.
  • Enpresa bakoitzeko 175.000 euroko gutxieneko aurrekontu hautagarria.
  • Azken urtekoak, gutxienez, aurrekontu hautagarriaren % 20 izan beharko du.
  • 3 eta 4 urte arteko iraupena, 2021ean hasita.
  • Aurrekontu hautagarriaren % 60ko industria-ikerketa, gutxienez.
  • Ezagutza Sortzeko Zentroekin gutxienez aurrekontu hautagarriaren % 20 azpikontratatzea.
 • “ETE” misioak: 3 eta 6 enpresa arteko taldea, horietako bi gutxienez autonomoak. Guztiek ETE izan behar dute, enpresa ertain baten gidaritzapean.
  • Gutxienez 1.500.000 euroko eta gehienez 3.000.000 euroko aurrekontu hautagarria.
  • Enpresa bakoitzeko 175.000 euroko gutxieneko aurrekontu hautagarria.
  • Azken urtekoak, gutxienez, aurrekontu hautagarriaren % 20 izan beharko du.
  • 2 eta 3 urte arteko iraupena, 2021ean hasita.
  • Aurrekontu hautagarriaren gutxienez % 35eko industria-ikerketa.
  • Ezagutza Sortzeko Zentroekin gutxienez aurrekontu hautagarriaren % 15 azpikontratatzea.

Diruz lagun daitezkeen gastuak

 • Proposatutako bederatzi “Zientzia eta Berrikuntza Misio” bakoitzerako, proposatutako erronka globala mugatzen duten hobekuntza-eremu zehatzak daude.
 • Proiektuek hobekuntza-eremu horietako bat edo gehiago ebaztera bideratutako helburuak planteatu beharko dituzte, eta helburu osagarri batzuk planteatu ahal izango dira, betiere hautatutako misioarekin koherenteak badira.
 • Enpresak hiru adierazle kuantitatibo ezarri beharko ditu, proiektuaren helburuen emaitza orokorrak islatzeko. Hiru adierazle horien betetze-mailak modulatuko du azkenean jasotako laguntzaren zenbatekoa.
 • Honako exekuzio-kostu zuzen hauek onartzen dira: langile-kostuak, tresneriaren eta material inbentariagarriaren kostuak, kontratu-ikerketaren kostuak, merkatuko prezioetan eskuratutako ezagutza teknikoak eta patenteak, gastu orokorrak eta ustiapen-gastu gehigarriak, proiektutik zuzenean datozenak, eta auditorearen txostenaren gastua.
 • Onuradun bakoitzak azpikontratatutako jardueraren kostu osoa ezin izango da onuradun horren aurrekontu hautagarriaren % 50 baino handiagoa izan.

Eskaera egiteko epea

Itxita (2023eko irailaren 6ra arte zabalik)

Arauak

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3016&r=3440*1440

Informazio gehiago

bicaraba@bicaraba.eus

945298282

Sustatzailea