Sorkuntzarako laguntzak

Ekin Araban

Itxita

Sorkuntzarako laguntza

80.000 eurora arte

Onuradunak
Enpresa-unitate berri bat sortzeko proiektua duten Arabako pertsona fisikoak. Arabako pertsona fisiko edo juridikoak, gehienez ere bi urteko antzinatasuna dutenak jarduera hasten denetik edo eskabidea egiten den egunean eratzen denetik. Jarduera dibertsifikatu nahi duten Arabako pertsona juridikoak, enpresa-unitate berri bat sortzeko proiektu zehatz bat aurkeztuz. Egoitza edo jarduera Arabatik kanpo duten eta lurraldean jarduera-zentro bat lekualdatzen/ezartzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.

Sendotzea eta hedatzea Araban jarduera-zentroa martxan duten pertsona fisiko edo juridikoak, azken lau urteetan (2018-2021) enpresa berriak sortzeko fasean Araban Emprender programaren laguntzen onuradun izan direnak eta gutxienez enplegu bat eta gehienez hamar dituztenak (sustatzaileak izan ezik).

Helburua

Araban enpresa berriak sortzen laguntzeko ildo bat gehitu da, enpresei enpresen finkatze- eta hedapen-prozesuetan laguntzeko, Arabako produkzio-sarea modernizatzen, dibertsifikatzen eta lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten erakundeei diru-laguntzak emanez.

Onuradunak

 • Enpresa berriakEnpresa-unitate berri bat sortzeko proiektua duten Arabako pertsona fisikoak.
  Arabako pertsona fisiko edo juridikoak, gehienez ere bi urteko antzinatasuna dutenak jarduera hasten denetik edo eskabidea egiten den egunean eratzen denetik.
  Jarduera dibertsifikatu nahi duten Arabako pertsona juridikoak, enpresa-unitate berri bat sortzeko proiektu zehatz bat aurkeztuz.
  Egoitza edo jarduera Arabatik kanpo duten eta lurraldean jarduera-zentro bat lekualdatzen/ezartzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.
 • Sendotzea eta hedatzea
  Araban jarduera-zentroa martxan duten pertsona fisiko edo juridikoak, azken lau urteetan (2018-2021) enpresa berriak sortzeko fasean Araban Emprender programaren laguntzen onuradun izan direnak eta gutxienez enplegu bat eta gehienez hamar dituztenak (sustatzaileak izan ezik).

Zenbatekoa

Enpresa berriek 80.000,00 €-rainoko diru-laguntza jaso dezakete. “Sendotu eta hedatzeko” diru-laguntza 20.000,00 €-rainokoa izan daiteke (gehienez 10.000 €langileak kontratatzeko).

Diruz lagun daitezkeen gastuak

Enpresa berriak

 • Merkatu-azterketak eta/edo bideragarritasuna. Proiektuarekin lotutako berariazko txostenak, azterlanak eta aholkularitza teknikoa.
  Prototipoen diseinuak eta eraikuntzak eragindako gastuak (muga: 10.000 €). Patenteak, homologazioak, erabilgarritasun-ereduak eta marka komertzialak eskatzeko, emateko eta erregistratzeko hasierako gastuak (10.000 € gehienez).
  Ikastaro tekniko espezifikoetara joatea (< 350 ordu) eta jarduerarekin zuzenean lotutakoak, betiere araututako prestakuntzan dagoen eskaintzaren barruan sartzen ez badira (muga: 3.000 €).
  Diruz lagundu daitekeen proiektuari lotutako komunikazio-gastuak (muga: 20.000 €) • Ibilgetuan egindako beste inbertsio batzuk, lurrak, eraikinak eta ibilgailuak izan ezik.
 • Araban kokatuta dagoen lokal baten errentamendu gastuak, enpresa jarduera garatzeko; diruz lagun daitekeen gehieneko gastua urtean 10.000 euro izango da.

Sendotzea eta hedatzea

 • Aholkularitza eta kanpo-aholkularitzako lanak, juridikoak barne.Azterlan teknikoak.
 • Komunikazio-gastuak (muga: 10.000 €).
 • Kudeaketa hobetzeko prestakuntza (< 350 ordu).
 • Ekoizpena eta lehiakortasuna handitzeko erosketa ibilgetua.
 • Negozioa garatzen duen pertsona teknologoa kontratatzeko gastuak.

Eskatzeko epea

Itxita ( Eskaerak aurkezteko epea  2024ko martxoaren 1ean itxi zen, 14:00etan.)

Araudia

https://egoitza.araba.eus/eu/-/solicitar-ayuda-emprender-en-alava

Ekin Araban

Informazio gehiago

bicaraba@bicaraba.eus

945298282

Sustatzailea