Hazkunderako laguntzak

Araba InterKOOP

Internazionalizaziorako laguntza

60.000 eurora arte

Onuradunak
Sozietate egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan duten enpresa txiki eta ertainek, ekoizpen edo zerbitzu zentroren bat Arabako Lurralde Historikoaren barruan daukatenek. Sortu zenetik eskaera egiten duen egunera gutxienez urtebete igaro behar da.

Helburua

Laguntza ematea Arabako enpresa txiki eta ertainen nazioartekotze prozesuetan lankidetza sustatzeko proiektu eta/edo ekintzak egiteko, bai eta Arabako enpresek lankidetzan jardun dezaten ere, kanpora batera irten daitezen. Horretarako, dirulaguntzak emango dira, lehiaketa bidez.

Onuradunak

a) Sozietate egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan duten enpresa txiki eta ertainek (ETE), beren osaera juridikoa edozein dela ere, ekoizpen edo zerbitzu zentroren bat Arabako Lurralde Historikoaren barruan daukatenek. Sortu zenetik eskaera egiten duen egunera gutxienez urtebete igaro behar da.
b) Trakzio erakundeek, Arabako ETEei nazioartekotze prozesuan laguntzeko proiektuen buru direnek. Trakzio erakundeek ere Araban izan behar dituzte sozietatearen egoitza eta zerga egoitza. Hala ere, betebehar horretatik kanpo geratuko dira zientzia eta teknologiaren euskal sareko eragileak; horientzat nahikoa izango da ekoizpen edo zerbitzu zentro bat Araban izatea.

Zenbatekoa

 a) ETEen lankidetza proiektuetarako edo enpresen nazioarteko sustapenean egiaztatzeko moduko esperientzia duten irabazteko xederik gabeko erakundeen proiektuetarako: proiektu bakoitzeko 60.000 euro urtean.
b) Trakzio erakundea buru duten lankidetza proiektuetarako: proiektu bakoitzeko 120.000 euro urtean.
c) Nazioarteko lehiaketa edo lizitazio proiektuetarako: proiektu bakoitzeko 10.000 euro urtean.

Diruz lagun daitezkeen gastuak

a) Lankidetzan jardungo duten ETEak

— Arabako ETEen arteko lankidetza prozesuak, nazioarteko bihurtzea helburu dutenak (hasierako fasea zein merkatu berrietara sartzea).

— Honako hauek egitea: nazioartekotze plan estrategikoak, merkatu azterketak, bideragarritasun tekniko-ekonomikoa, marketina eta abar.

— Aholkularitza ematea gai hauetan: legeak, zuzenbidea, zergak, finantzak eta abar.

— Produktuaren homologazio teknikoak eta egiaztapenak, tokiko merkatuetan.

b) Trakzio erakundeak

— Trakzio erakundeak aholkularitza ematea ETEei, kanpora irekitzeko eta merkatu eta jarduera berrietara gerturatzeko planetan.

— Enpresen arteko lankidetza ekintzetan laguntzea, kanpo merkatuetara sartzeko estrategiatzat hartuta.

— Trakzio erakundeak ETEei lagun egitea merkatu berrietara hurbiltzean eta dibertsifikatzean.

— Nazioarteko egitura plataformetara sartzea.

— Aliatu edo laguntzaile izan daitezkeenen edo Arabako enpresen nazioarteko bazkideen alderantzizko misioei loturiko ekintzak.

— Oro har, Arabako ETEei kanpora irekitzen lagunduko dieten ekintzak.

Eskatzeko epea

Itxita (Irekita 2021ko ekainaren 30era arte)

Araudia

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/046/2021_046_01476_E.pdf

Informazio gehiago

bicaraba@bicaraba.eus

945298282

Sustatzailea

Zer bilatzen duzu?