INTERES OROKORREKO INFORMAZIOA

GARDENTASUNAREN ATARIA

Atal honetan hauei buruzko informazioa ematen da: komunikazio eta parte-hartze kanalak, onartutako politikak, eskuratutako ziurtagiriak, e.a.

DOKUMENTUAK

Hiritarren arreta eta parte-hartzerako zerbitzuak eskaintzeko kanalak. Bezeroaren arretarako zerbitzua
ISO 9001 ziurtagiria
Kalitate politika
Zerbitzuaren kalitatea
Kudeaketa Integratuko Politika
Kode etikoa
Delituen prebentziorako eskuliburua