INFORMAZIO INSTITUZIONALA ETA ANTOLAKUNTZARI BURUZKOA

GARDENTASUNAREN ATARIA

Atal honetan BIC Arabak zenbait informazio argitaratuko ditu hiritarrek jakin dezaten zein diren bere organigrama, egoitza soziala eta ordezkaritzak, Misioa, Bisioa eta Baloreak, Sozietatearen Estatutuak, Xede soziala, Administrazio Kontseilua (osaera eta Araudia), Gobernu Korporatiboko Txostenak eta Erantzukizunezko Txostenak, Enpresa Batzordearen osaera, lanpostuen zerrenda eguneratua, funtzioak eta bakoitzari dagokion ordainsari masak, e.a.

DOCUMENTUAK

Administrazio kontseiluaren araudia
Administrazio kontseiluaren osaera
Estatuak
Gobernu korporatiboaren txostena 2022
Eginbidea, ikuspegia eta baloreak
Egoitza soziala
Organigrama
Lanpostuen zerrenda
Xede soziala