2013, Maiatza 26

Ireki da inbertsioa sustatzeko Gauzatu programa

Laguntzak aurrerapen berreskuratzaile moduan ematen dira %35raino helduz. Gehienez 120.000 euro enplegu berri bakoitzeko, betiere 1.500.000 euroko kantitateraino.

Laguntza jaso dezakeen inbertsioa hurrengoa da:

– Jabetza industriala eta patenteak.
– Informatika-aplikazioak.
– Lurrak eta ondasun naturalak.
– Eraikuntzak.
– Instalazioak
– Makineria.
– Tresneria.
– Informazio-prozesuetarako ekipoak.

Interesa duten enpresak CEIArekin harremanetan jarri daitezke edozein zalantza argitzeko edota tramitazioan laguntzeko.

Las ayudas a conceder en concepto de anticipos reintegrables podrán ascender hasta el 35% de la inversión susceptible de apoyo, con un máximo de 120.000 euros por empleo generado y un límite que en ningún caso podrá superar la cantidad de 1.500.000 euros

Inversión susceptible de apoyo:

– Propiedad Industrial y Patentes.
– Aplicaciones informáticas.
– Terrenos y Bienes naturales.
– Construcciones.
– Instalaciones
– Maquinaria.
– Utillaje.
– Otras instalaciones.
– Equipos para procesos de información.

Aquellas empresas interesadas en presentarse podéis poneros en contacto con CEIA para poder resolveros dudas o ayudaros con la tramitación.

PARTEKATU