BIC Arabatik euren laguntza eta eskarmentu osoa eskaini ziguten orduko gure ideia haiek egiazki azaleratu eta benetako proiektu batean gauzatzeko. Bulkada hura gabe, nekez lortuko genuen iritsi garen lekura heltzea.