2012, Abuztua 30

Emprende2012 foroak euskal ekonomia berpizten lagunduko du, enpresa-proiektu berrien bitartez

Sei jarduera mota bereizi dira, eta, besteak beste, BECen 100 negozio-ideia berri bilduko dira, bakoitza bere standarekin, eta bertan, euskal enpresaburuek, inbertitzaile izan daitezkeenek eta ekintzailetza-agenteek ekintzaileekin harremanetan jartzeko formulak aurkituko dituzte, enpresetako etorkizuneko proiektuei eta ekimen berriei arrakastaz heltzeko aukera emango dietenak.

Emprende2012 Foroa Euskal Ekintzailetza Zerbitzua jendaurrean aurkezteko baliagarri izango da; gainera, ekintzaileen arteko jardunerako gune aproposa eta enpresa eta ekintzaileen arteko elkargune ezin hobea izango da, eta bertan, edozein sektoretako ETEek aliantza onenak aurkituko dituzte negozio-linea berriak garatzeko, garatzeke dauden proiektuak abian jartzeko, “joint ventures” (kudeaketa-tresna bat da: bi enpresa edo gehiago epe luzerako elkartzen dira, merkataritza-aliantza bat eginez helburu komun bat lortzeko) sortzeko, edo kanpo-merkatuei heltzen laguntzeko, eta hori guztia enpresa kontsolidatuek BECen erronka berriak bultzatzeko beharrezko espiritu ekintzailea duten pertsonak aurkituko dituztelako.

Emprende 2012 Foroa Ekintzailetzaren Euskal Zerbitzuak abiarazi duen espazio komunetako bat da, erakundeak, ekintzailetzako eragileak, inbertsiogileak eta ekintzaileak harremanetan jartzeko eta beren arteko networkinga bultzatzeko (kontaktu sarea zabaltzea eta bezero eta laguntzak detektatzea, bi alderdientzat onuragarria den ekintza plan bat adosteko). Horri gehitu behar zaizkio beste eragile publiko nahiz pribatu batzuek garatutako jarduerak, Zerbitzuak berak sustatutako Cooperar para Emprender programaren bidez babestuak, bai eta beste espazio birtual batzuk, zeren sare sozialez gain, Ekintzailetzaren Euskal Zerbitzuaren atarian argitaratzen den guztia partekatua eta komentatua izateko prestatuta baitago.

Foroaren hirugarren edizioan sei jarduera mota desberdin aurreikusi dira: espazio batean 100 enpresari berrik dohainik azaldu ahal izango dizkiete beren proiektuak balizko bezeroei; ekintzaileek berek iradokitako tailer tematikoak antolatuko dira; inbertsiogileei proiektuei buruzko ahozko azalpenak emango zaizkie; eszenaratze egoki bat nola egin ikasteko ikastaroak eskainiko dira eta, beste espazio batean, ekintzaileek aukera izango dute esperientziak partekatzeko eta proiektuetan lankidetzan jarduteko.

Zehazki 15 tailer tematiko antolatuko dira, jarduera ekintzaile guztietan beharrezkoak diren gaiei buruzkoak eta enpresa berriak indartzera bideratuak. Tailerrotan, enpresa berrien erronkak eta balore pertsonalen garrantzia landuko dira: eskuzabaltasuna, beldurra gainditzeko ausardia, arazoak erlatibizatu eta buruzkatzeko umore ona, sortzaileagoak izateko gaitasuna..

Negozio Aretoan, doako 100 stand egongo dira, non ekintzaile berriek beren proiektua ezagutzera emango baitiete ekitaldian masiboki elkartzen diren finantzatzaile, administrazio eta bestelako enpresariei. Erakustegiei buruzko informazio guztia emprende2012.net-en eskuragarri dago jada, bisitariek beren agenda presta dezaten eta horrela jardunaldiari ahalik eta etekin handiena atera diezaioten.

Beste bi jarduerak, “Elevator Pitch” eta “Speaker Corner” izenekoak, enpresa sortu berriak dituzten ekintzaileei zuzentzen zaizkie. Lehenengoan (Elevator Pitch), inbertsio proiektuak aurkezteko aukera izango dute, edozein dela ere zenbatekoa edo sektorea, eta bigarrenean, izenak berak dioen bezala (Speaker Corner), negozioa lehen aldiz aurkezteko esperientzia biziko dute, Londresko parkeko bakarrizketen estilora, non bat-batekotasuna izango baita osagai garrantzitsuena. Coacher profesionalez osatutako talde batek lagunduko diete aurkezpenak prestatzen, eta azalpena egiteko jarraibideak eta entseatzeko espazioa eskainiko diete.
Gainera, BECen ko-ekintzailetzari eskainitako espazio bat egongo da, ekintzaileek egin beharreko bidea ez dadin hain bakartia izan, eta aukera izan dezaten beste ekintzaile batzuk ezagutu, elkar osatu eta lankidetzan jarduteko. Azkenik, aipatzekoa da Networking espazioa, 50-75 lagunentzako tailer txiki bat, non ekintzaileek zukua aterako baitiete harremanetan jartzeko gaitasunari, eta 30 minutuko bizipen tailerrak non beldur eszenikoa gainditzeko tresnak aurkituko baitituzte.

Entre los seis tipos diferentes de actividades, el BEC acogerá 100 nuevas ideas de negocio con su correspondiente stand, donde los empresarios vascos, posibles inversores y los propios agentes del emprendimiento podrán encontrar fórmulas de interrelación con el colectivo emprendedor que les permitan abordar con éxito futuros proyectos y nuevos retos de sus empresas.

El Foro Emprende2012, que supondrá la “puesta de largo” del Servicio Vasco de Emprendimiento, además de ser un magnífico escenario de interactuación entre emprendedores, es un punto de encuentro empresa-emprendedores en el que pymes de cualquier sector pueden encontrar las mejores alianzas para desarrollar nuevas líneas de negocio, poner en marcha proyectos que no acababan de desarrollarse, crear “joint ventures” (herramienta de gestión que consiste en una asociación a largo plazo entre dos o más empresas que se unen para realizar una alianza comercial con el fin de alcanzar un objetivo en común) o cooperar para abordar mercados exteriores, todo ello gracias a que las empresas consolidadas encontrarán en el BEC personas con el espíritu emprendedor necesario para impulsar nuevos retos.

El Foro Emprende2012 es uno de los espacios comunes de interrelación y networking (colaboración para ampliar la red de contactos y detectar potenciales clientes y apoyos y poder llegar a un plan de acción que beneficie a ambas partes) entre agentes, inversores, emprendedores y empresas que tiene por objetivo el Servicio Vasco de Emprendimiento, a los que se suman otras actividades desarrolladas por otros agentes públicos y privados directamente apoyados desde el programa Cooperar para Emprender del propio Servicio, y otros espacios virtuales, ya que, además de las redes sociales, toda la actividad publicada en el portal del Servicio Vasco de Emprendimiento está preparada para ser compartida y comentada.

En esta tercera edición del Foro están previstas seis tipos diferentes de actividades, desde un espacio para que 100 nuevos empresarios expongan gratis sus proyectos a sus potenciales clientes, pasando por talleres temáticos sugeridos por los propios emprendedores o actividades de exposición oral de proyectos a inversores o cursos que instruyen en el arte de la correcta puesta en escena y espacios para que los emprendedores compartan experiencias y puedan cooperar en sus proyectos.

Concretamente, se van a organizar 15 talleres temáticos con asuntos imprescindibles en toda actividad emprendedora y dirigidos a fortalecer a la nueva empresa. Se tratarán temas sobre los retos de la nueva empresa, y otros enfocados a la importancia de los valores personales: la generosidad, la valentía para superar los miedos, el buen humor para relativizar y enfrentar los problemas, la capacidad de ser más creativos.

En el Salón de Negocio, 100 stands gratuitos en los que los nuevos emprendedores darán a conocer su proyecto a posibles financiadores, administraciones y otros empresarios que masivamente se dan cita en el evento. Toda la información sobre los expositores está ya disponible en emprende2012.net, para que los visitantes puedan ir confeccionando su agenda y sacar el mayor rendimiento a la jornada.

En otras dos actividades, los denominados “Elevator Pitch” y “Speaker Corner”, los emprendedores con empresas de reciente constitución podrán presentar sus proyectos de inversión con independencia de la cuantía o sector, en la primera, o se lanzarán a su primera experiencia de exposición, ayudados por un equipo de coachers profesionales, quienes les proporcionarán las pautas y el espacio para ensayar y donde la espontaneidad será el ingrediente estrella de este espacio al más puro estilo de los monólogos del parque londinense, como indica su nombre de Speaker Corner.

Además, en el BEC habrá un espacio dedicado al co-emprendimiento para que el camino del que pone en marcha un negocio no sea tan solitario y puedan conocer a otros emprendedores con los que complementarse y llegar a una colaboración. Finalmente, hay que citar el Espacio Networking, un pequeño taller para 50-75 personas, donde podrán exprimir su capacidad de relación y una batería de pequeños talleres vivenciales de 30 minutos donde encontrar herramientas para superar el miedo escénico.

PARTEKATU