2011, Azaroa 28

Araba Yuzz programan sartu da

Arabako Eraberrikuntza Industrialdeak (CEIA) eta Banesto Fundazioak hiriko gazteen izaera ekintzailea sustatzearen aldeko apustua egin dute, berrikuntza eta jarduera ekintzailea indartzeko modu bat baita.

Hori dela-eta, CEIA eraikinean gaur YUZZ proiektua aurkeztu da; hantxe Lara Cuevas, SPRI Taldeko (Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren menpeko sozietate publikoa da) zuzendariorde nagusia eta CEIAko zuzendaria, eta Victoria Zuasti, Banesto Gizartea eta Teknologia Fundazioko zuzendaria, izan dira. Entitate biren artean sinatutako hitzarmenari esker, Arabak YUZZen parte har dezake eta berezko egoitza du. YUZZ programak, enpresa proiektu bihur daitezkeen ideia berritzaile teknologikoak sustatu nahi ditu 18 eta 30 urte bitarteko gazteen artean.

Edizio honetan, hiriko 19 gazte sartu dira YUZZ prestakuntza eta aholkularitzako mintegian eta zenbait aditurekin lan egingo dute euren negozio ideiaren bideragarritasuna aztertzeko. Aukeratutako proiektuen gaiak askotarikoak dira: gailu azkarretarako aplikazioen garapena, sare sozialak, energia sorgailuak, adineko pertsonentzako monitorizazio sistemak, suteen aurkako sistemak eta argitzeko sistemak, besteak beste.

YUZZ proiektua (www.yuzz.org), Banesto Fundazioak sustatutakoa, 2009. urtean hasi zen errendimendu handiko ondoko bi zentro hauetan: Bartzelonan eta Madrilen. Ordutik asko hazi da eta 2011-2012ko edizio honetan nazio lurraldeko 20 hiritan dago eta 400 gazte ekintzaile baino gehiagok parte hartu dute. Aipatzekoa da lehen edizioan parte hartu zuten gazteen % 20k lortu duela enpresa bat sortzea.

YUZZ programak irauten duen zazpi hilabetez, Banesto Fundazioak, herri bakoitzeko “bazkide”ekin eta laguntzaileekin batera, ideia merkatuan garatzeko behar duten euskarria jarriko du aukeratutakoen esku: adituen sare bat, enpresaren inguruko prestakuntza, aholkularitza eta tutoretza pertsonalizatuak, linean elkarrekin lan egiteko plataforma bat eta, ideia enpresa proiektu bihur daitekeen kasuan, behar duten euskarri administratibo eta juridikoa.

Prestakuntza eta aholkularitza prozesua amaituta, gazte onenek Silicon Valleyra joango dira, teknologia berrien eremuan berrikuntzaren mundu mailako gunera. Edizio honetan, gainera, nazio mailako proiektu onenak 30.000 euroko saria jasoko du negozioa abian jartzeko, eta bigarren eta hirugarren proiektu onenek 20.000 euro eta 10.000 euro jasoko dute, hurrenez hurren.

El Centro de Empresas de Innovación de Álava (CEIA) y la Fundación Banesto apuestan por el fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes de la ciudad, como un vía para potenciar la innovación y la actividad emprendedora.

Por este motivo el edificio CEIA ha acogido hoy el acto de presentación del proyecto YUZZ con la presencia de Lara Cuevas, sudirectora general del Grupo SPRI (sociedad pública dependiente del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo) y presidenta del CEIA; y Victoria Zuasti, directora de la Fundación Banesto Sociedad y Tecnología. El convenio establecido entre ambas entidades permitirá a Álava formar parte, con sede propia, de YUZZ, un programa que pretende estimular ideas innovadoras de base tecnológica que pueden ser susceptibles de traducirse en un proyecto empresarial, entre los jóvenes de 18 a 30 años.

En esta edición, 19 jóvenes de la ciudad han entrado a formar parte del vivero de formación y asesoramiento YUZZ en el que trabajarán con expertos para estudiar la viabilidad de su idea de negocio. Los proyectos seleccionados giran en torno a temas muy diversos, como desarrollos de aplicaciones para dispositivos inteligentes, redes sociales, generadores de energía, sistemas de monitorización para personas mayores, sistemas anti-incendios y alumbrado inteligente, entre otros.

El proyecto YUZZ www.yuzz.org, impulsado por la Fundación Banesto, arrancó en el 2009 con dos centros de alto rendimiento, uno en Barcelona y otro en Madrid. Desde entonces, ha crecido de forma exponencial y en la nueva edición 2011-2012 llega a más de 20 ciudades de todo el territorio nacional, con la participación de más de 400 jóvenes emprendedores. Cabe destacar que un 20% de los jóvenes participantes de la primera edición ya han podido constituir su propia empresa.

Durante los siete meses de duración del programa YUZZ, la Fundación Banesto junto con los “Partners” y colaboradores de las distintas localidades ponen a disposición de los seleccionados el soporte necesario para desarrollar su idea en el mercado: una red de expertos, formación empresarial, asesorías y tutorías personalizadas, una plataforma de trabajo colaborativo en línea, y todo el soporte administrativo y jurídico necesario en caso de que su idea pueda materializarse en un proyecto empresarial.

Una vez finalizado el proceso de formación y asesoramiento, los mejores jóvenes realizarán un viaje a Silicon Valley, la meca mundial de innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías. Además, en esta nueva edición el mejor proyecto seleccionado a nivel nacional recibirá una dotación económica de 30.000 € para poner en marcha su negocio, el segundo y tercer mejor proyecto recibirán 20.000€ y 10.000€ respectivamente.

PARTEKATU