2013, Maiatza 22

235.000 euro 13 arabar enpresa berritzaile berri irtenarazteko

SPRIren Ekintzaile Programak (Laguntzeko urratsean) enpresa- eta industria-proiektu berri horien edo horiekin lotutako zerbitzuen bideragarritasuna aztertzeko beharrezkoak diren gastuen zati bat finantzatuko du (30.000 euro arte) itzuli beharrik gabe.

Gastu arruntenak ondokoak dira: Merkatu azterketak, enpresako plan espezializatuak, lege aholkularitza eta IP aholkularitza (patenteak eta markak), azoketara joatea… Laburbilduz, bideragarritasun tekniko eta ekonomikoari buruz informazio gehiago emango duen kanpoko laguntza guztia, horrela bada, hasierako ideia hori aukera gehiago izango ditu eta berme handiagoa izango du abian jartzeko.

2013ko lehen lauhilekoan 13 arabar proiektu aurkeztu dituzte eta horiek guztiak onartu dira. Guztira 235.000 euro jaso dituzte horiek abian jartzeko.

Ekintzaile beste programa batzuekin bateragarria da (AFA- Araban Ekinean, ENISA lerroak, etab.) eta bigarren urrats bat du (Luzaro bidezko finantzaketa). Bigarren urrats hori, osatuta dauden baina bi urte baino gutxiago dituzten enpresentzat da, higiezinetan inbertitzeko (180.000 euro arte abalik gabe).

Programak irekita jarraituko du urtea amaitu arte eta enpresa-ideia berritsua duen sustatzaile orok CEIAren (Araban daudenak) edo beste Berrikuntzako Enpresa Zentroren bitartez (EAEko gainontzekoak) eskaera aurkez dezake.

El Programa Ekintzaile de SPRI (en su fase de Acompañamiento) subvenciona a fondo perdido (hasta 30.000 €) parte de los gastos necesarios para analizar la viabilidad de los nuevos proyectos empresariales industriales o de servicios conexos.

Los gastos más comunes que se contemplan son estudios de mercado, planes de empresa especializados, asesoramiento legal y de IP (patentes, marcas,…), asistencia a ferias, … En definitiva todo aquel apoyo externo que aporte más información en cuanto a la viabilidad técnica y económica para que una idea inicial tenga más posibilidades de ponerse en marcha con las mayores garantías.

En este primer cuatrimestre de 2013 han sido 13 los proyectos alaveses que se han presentado siendo aprobados todos ellos recibiendo en conjunto 235.000 € para su puesta en marcha.

Ekintzaile es compatible con otros programas (DFA-Emprender en Álava, líneas de ENISA …) y dispone de una segunda fase (Financiación a través de Luzaro) dirigida a aquellas empresas ya constituidas menores de 2 años que necesiten invertir en inmovilizado (hasta 180.000 € sin avales).

El programa sigue abierto hasta fin de año y todos aquellos promotores (particulares o empresas) con una idea empresarial innovadora pueden presentar su solicitud a través del CEIA (los ubicados en Álava) u otros CEIs (los ubicados en el resto de la CAV).

PARTEKATU