2024, Urtarrila 23

Ekintzaile izateko laguntzak zabalik Ekin Araban 2024 80.000€ eta Araba Innova-Digitaliza 60.000 €

Ekin Araban:

BERRIKUNTZA GARRANTZITSUAK:

– Zenbatekoa: Erakunde onuradunak 80 puntu edo gehiagoko kualifikazioa lortzen badu, laguntzaren ehunekoa % 80koa izango da, 80.000 euroko mugarekin.
– Epeak: Sortze-modalitatean, diruz lagundu daitezkeen gastuek 2023ko irailaren 1etik aurrera estaltzen dituzte.
– Diruz lagundu daitezkeen gastuak: Gehienez 10.000 €ko errentamendu-gastuak ere sartzen dira.

Erakunde onuradunak

Enpresa berriak

– Arabako pertsona fisikoak, enpresa-unitate berri bat sortzeko proiektua dutenak.
– Gehienez ere bi urteko antzinatasuna duten Arabako pertsona fisiko edo juridikoak, jarduera hasten denetik edo eratzen denetik eskaera egiten den egunera arte.
– Jarduera dibertsifikatu nahi duten Arabako pertsona juridikoak, enpresa-unitate berri bat sortzeko proiektu zehatz bat aurkeztuz.
– Egoitza edo jarduera Arabatik kanpo duten eta Lurraldean jarduera-zentro bat lekualdatzen/ezartzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.
– Sendotzea eta hedatzea
– Araban jarduera-zentroa martxan duten pertsona fisiko edo juridikoak, azken lau urteetan (2020-2023) enpresa berriak sortzeko fasean Araban Ekin programaren laguntzen onuradun izan direnak eta gutxienez enplegu bat eta gehienez hamar dituztenak (sustatzaileak alde batera utzita).

Diruz lagundu daitezkeen gastuak

– Enpresa berriak
– Merkatuari eta/edo bideragarritasunari buruzko azterlanak. Proiektuarekin lotutako berariazko txostenak, azterlanak eta aholkularitza teknikoa.
– Prototipoak diseinatu eta eraikitzearen ondoriozko gastuak (10.000,00 €gehienez). Patenteak, homologazioak, erabilgarritasun-modeloak eta marka komertzialak eskatzeko, emateko eta erregistratzeko hasierako gastuak (10.000,00 €-ko muga).
– Jarduerarekin zuzenean lotutako ikastaro tekniko espezifikoetara joatea (< 350 ordu), betiere araututako prestakuntzan dagoen eskaintzaren barruan sartzen ez badira.
– Diruz lagun daitekeen proiektuari lotutako komunikazio-gastuak (20.000,00 €gehienez).
– Ibilgetuko beste inbertsio batzuk, lursailak, eraikinak eta ibilgailuak izan ezik.
– Gehienez 10.000 €ko errentamendu-gastuak
– Diruz lagunduko dira 2023ko irailaren 1etik aurrera egindako gastuak.

Sendotzea eta hedatzea
– Aholkularitza eta kanpo-aholkularitzako lanak, juridikoak barne.
– Azterketa teknikoak.
– Komunikazio-gastuak (10.000,00 €-ko muga).
– Kudeaketa hobetzeko prestakuntza (< 350 ordu).
– Ekoizpena eta lehiakortasuna handitzeko eskuratze ibilgetua.
– Teknologoa edo negozioaren garatzailea kontratatzeko gastuak.

Enpresa berriek 80.000,00 €arteko dirulaguntza jaso dezakete. “Sendotzea eta hedatzea” atalean, berriz, dirulaguntza 20.000,00 €-ra artekoa izan daiteke.

Epea urtarrilaren 1ean irekiko da eta 2024ko martxoaren 1eko 14:00ak arte egongo da zabalik.

Araudia: Hemen.

Araba Innova-Digitalizatu

Erakunde onuradunak

– Egoitza soziala eta fiskala Arabako Lurralde Historikoan duten enpresak, edozein dela ere haien konfigurazio juridikoa, edo, gutxienez, Arabako Lurralde Historikoan jarduera-zentro bat dutenak eta eskabidea aurkezten den egunean, hari atxikitako langileak dituztenak, eta eratu zenetik edo jarduera hasi zenetik gutxienez urtebete igaro bada.
– Arabako Lurralde Historikoan zerga-egoitza duten autonomoak, baldin eta eskabidea aurkezteko datan gutxienez urtebete igaro badira EJZn alta eman zutenetik.
– Araban jarduera-zentroa duten teknologia- eta/edo ikerketa-zentroak, Araban irakaskuntza-unitatea duten unibertsitate-zentroak, Arabako Lurralde Historikoan egoitza soziala eta fiskala duten enpresen fundazioak eta elkarteak eta enpresetako I+G unitateak, guztiak ere gutxienez bi urteko antzinatasunarekin.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak

– Jarduera berritzaile hauen barruan sartzen diren jarduerak: Teknologia digitalen erabilera intentsiboa, berrikuntza produktuan edo zerbitzuan eta prozesuetan.
– Erakunde eskatzaileak egindako kanpo-gastuak

-Ehun langile edo gutxiagoko enpresentzat, ibilgetuko inbertsioak diruz lagunduko dira, Kontabilitate Plan Orokorraren kategorian: 213 Makineria.

Laguntzaren zenbatekoak eta mugak

Araudia: Hemen.

PARTEKATU