2008, Urria 22

Enpresa Berritzaileen Sorkuntzarako VI. Lehiaketa

Parte-hartzaileak

Araban bizi diren eta sorkuntza berriko enpresa-egitasmo bat duten pertsonek parte ahal izango dute. Negozio proiektu horrek oinarritzat izan beharko du berrikuntzaren ekarpena, gutxienez, ondoko arlo batean:

* Produktua edo/eta zerbitzua
* Barneko/kanpoko prozesuak
* Antolakuntza
* Merkatua

Sorkuntza berriko enpresa-egitasmo moduan hartuko da berriki sortutako enpresa (proiektuak aurkezteko epemuga baino 2 urte, gehienez, lehenago eratua) edo oraindik gauzatu gabeko enpresa proiektuak.

Sariak

Saritutako 5 proiektuek ondoko diru-laguntza jasoko dute:

* Lehenengo saria: 10.000 euro
* Bigarren saria: 7.000 euro
* Hirugarren saria: 4.000 euro
* Bi akzesitentzat: 2.000 euro

Horrez gain, 7.000 euroko zerbitzu poltsa bat jasoko dute, ondoko arlo bati, edo bati baino gehiagori bideratuko dena:

* Arabako Teknologia Parkeko CEIAko instalazioetan gune fisiko bat hornitzea proiektua garatu ahal izateko.
* Negozio-Planaren Bideragarritasun eta garapenaren azterketa egiteko gidaritza.
* Start-Up-en lagundu: estrategia- eta finantza-bazkideen bilaketa eta kudeaketa.
* Enpresa Kudeaketan eta IKT-en berrikuntzan trebakuntza.
* Proiektua zabalkundea, sari banaketaren inguruan komunikazio kanpaina baten bidez.

Datak

Aurkezteko eguna 2008ko azaroaren 28an bukatuko da

Oinarriak eta informazio gehiago:
http://obrasocial.cajavital.es

Participantes

Pueden participar personas con residencia en Álava, que cuenten con un proyecto empresarial de nueva creación que base su modelo de negocio en aportar innovación en, al menos, alguno de los siguientes puntos:

* Producto y/o servicio
* Procesos internos/externos
* Organización
* Mercado

Como proyecto empresarial de nueva creación se considera toda aquella empresa de reciente creación (constituida máximo 2 años antes de la fecha límite de entrega de proyectos) o proyectos de empresas todavía no constituidas.

Premios

Los 5 proyectos premiados percibirán la siguiente dotación económica:

* 10.000 euros para el primer premio
* 7.000 euros para el segundo premio
* 4.000 euros para el tercer premio
* 2.000 euros los dos accésit

Igualmente obtendrán una bolsa de servicios valorada en 7.000 € que se destinarán a uno o varios de los siguientes aspectos:

* Dotación de un espacio físico en las instalaciones CEIA en el Parque Tecnológico de Álava, para el desarrollo del proyecto.
* Tutorización para la realización del análisis de viabilidad y desarrollo del Plan de Negocio.
* Apoyo en el Star-Up: búsqueda y gestión de socios estratégicos y financieros.
* Formación Gestión Empresarial, Innovación TIC,s.
* Difusión del proyecto, a través de la campaña de comunicación en torno a la entrega del premio.

Fecha

El plazo de entrega finaliza el 28 de noviembre de 2008

Bases y más información:
http://obrasocial.cajavital.es

PARTEKATU