2008, Iraila 10

EKINTZAILE XXI, ENPRESA BERRITZAILE GAZTEENTZAKO FUNTS BERRIA

Ekintzaileentzako funts berria hasieran 5 milioi euroko zuzkidurarekin jarriko da abian, eta aurkeztutako proiektu kopuruaren arabera handitu ahal izango da.

Donostia 2008-09-11.

Juan José Ibarretxe Lehendakariak gaur inauguratu du Arrisku Kapitala eta Merkatu Alternatiboa Enpresa Berritzaile Gazteen erronkaren aurrean izeneko jardunaldia Miramongo Teknologi Parkean. Lehendakari jaunak aurkeztu du arrisku kapitalaren funts berria, enpresa berritzaileen hasierako etapak finantzatzera zuzenduta dagoena. EKINTZAILE XXI enpresa berritzaile gazteei abiatze eta garapen faseetan laguntzeko helburuarekin sortu da, eta horretarako hauen kapitalean parte hartuko du. Funtsak hasiera batean 5 milioi euroko zuzkidura izango du, baina zenbateko hau handitzen joango da aurkeztutako proiektu kopuruaren arabera. Funts berria Euskadiko Arrisku Kapitaleko Sozietateak kudeatuko du eta batez besteko parte hartzea 100.000€ eta 500.000€ bitartekoa izango da.

Honela, EKINTZAILE XXI-ekin osatzen da Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek enpresa berriak sortzeko daukaten funts eta programa eskaintza. Hauek denak euskal geografia guztian banatutako bost Enpresa eta Berrikuntza Zentroen bitartez kudeatzen dira.

Jardunaldian zehar, ekintzaileentzako funts berriaz gain, hainbat finantza tresna aurkeztu dira enpresa berritzaile gazteentzat: Hazi Arrisku Kapitala, Business Angels eta EAEko, Estatuko edota Europako Merkatu Alternatiboa. Hau dena aurkezteko, hainbat pertsonak hartu du parte jardunaldian, besteak beste, Aitor Cobanera, Euskadiko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa Sozietateko zuzendari nagusiak, Javier Echarri, European Private Equity and Venture Capital Association-eko idazkari nagusiak eta Manuel Ardanza, Deustuko Unibertsitateko Irakasle eta Burtsa-merkatu Alternatiboko aholkulariak.

Javier Echarrik Arrisku Kapitalaren sektoreak Europan bizi duen egoera aztertu du EVCA elkartearen ikuspuntutik. Arrisku Kapitalaren Europar elkartea 1983.urtean sortu zen, Bruselan du egoitza eta Europako Arrisku Kapitalaren sektoreak dituen betebehar eta interesak sustatu, erraztu eta ordezkatzea da bere helburua.

Manuel Ardanzak “Hedatze prozesuan dauden Enpresentzako Merkatuaz” hitz egin du. Merkatu berri hau Burtsa-merkatu Alternatiboak sortu du (ez da merkatu ofiziala edo burtsa merkatua, baina ondo antolatuta dago, eta Balore Merkatuaren Legean “negoziazio sistema multilaterala” deitzen zaio). Burtsa-merkatu Alternatiboak merkatu bat eskaintzen die kapital txiki eta ertaina duten enpresei, lehen merkatuak baino eskakizun txikiagoak dituena eta Burtsaren ezaugarrietatik asko urruntzen dena.

Jardunaldia amaitzeko, Laureano Simón Progénika-Biopharma-ko kontseilari delegatuak eman du hitzaldia, eta bere enpresa martxan jarri eta garatzerakoan izandako esperientzia azaldu du.

El nuevo fondo de emprendedores se pondrá en marcha con una dotación inicial de 5 millones de euros que podrá incrementarse en base al número de proyectos que se presenten.

Donostia-San Sebastián 2008-09-11.

El Lehendakari Juan José Ibarretxe ha inaugurado hoy la jornada que bajo el título El Capital Riesgo y el Mercado Alternativo ante el reto de las Jóvenes Empresas Innovadoras se ha celebrado en el Parque Tecnológico de Miramón. En la misma, el Lehendakari ha presentado el nuevo fondo de capital riesgo dirigido a financiar las primeras etapas de vida de empresas innovadoras. EKINTZAILE XXI, cuyo objetivo es apoyar las fases de arranque y desarrollo de las jóvenes empresas innovadoras mediante la toma de participación en el capital de las mismas, nace con una dotación inicial de 5 millones de euros, que podrá ser ampliada en base al número de proyectos que se presenten. El nuevo fondo será gestionado por la Sociedad de Capital Riesgo de Euskadi y la participación media será de entre 100.000€ y 500.000€.

De esta forma, EKINTZAILE XXI completa la oferta de programas y fondos para la creación de nuevas empresas de la que disponen tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones Forales, y que se gestionan a través de los cinco Centros de Empresas e Innovación, repartidos por toda la geografía vasca.

Durante la jornada, además del nuevo fondo de emprendedores, se han presentado los diferentes instrumentos de financiación para las jóvenes empresas innovadoras: Capital Riesgo Semilla, Business Angels, Mercado Alternativo, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como en el del Estado y de Europa, con la participación de Aitor Cobanera, Director General de la Sociedad de Gestión de Capital Riesgo de Euskadi, Javier Echarri, Secretario General de European Private Equity and Venture Capital Association y Manuel Ardanza, Profesor de la Universidad de Deusto y Consejero de Mercado Alternativo Bursátil.

Javier Echarri, ha presentado la situación del Capital Riesgo en Europa desde la perspectiva de la EVCA, la Asociación Europea de Capital Riesgo creada en 1983, cuyo cometido es promover, facilitar y representar las necesidades e intereses del sector del Capital Riesgo en Europa.

Manuel Ardanza, por su parte, ha hablado del “Mercado para Empresas en Expansión”, creado por el Mercado Alternativo Bursátil (no es un mercado oficial o bursátil, pero sí organizado, llamado en la Ley del Mercado de Valores “sistema multilateral de negociación”) que ofrece un mercado para las empresas de pequeña y mediana capitalización con unos requerimientos de cumplimiento menores a los del primer mercado, y con características sustantivamente distintas a las existentes en la Bolsa.

La jornada ha concluído con la ponencia de Laureano Simón, Consejero Delegado de Progénika-Biopharma, que ha expuesto su propia experiencia en la puesta en marcha y desarrollo de su empresa.

PARTEKATU