2011, Urtarrila 27

[:es]Abierto el plazo para la presentación de pre-ofertas de tecnologías a la fase de valorización del programa InnoCash 2011[:eu]Ireki egin da InnoCash 2011 programaren balorazio fasera teknologien aurre-eskaintzak aurkezteko epea.[:eu]

2011ko urtarrilaren 21eko BOEn, 18. zenbakikoan, argitaratua (V-C atala. 6267 orri.).

Onuradunak: Teknologia-hornitzaileak: ikerketako zentro publikoetako (banaka zein beste OTRI, Ikerketa Emaitzak Eskualdatzeko bulego, batzuen bidez), unibertsitate ikerketa eta garapeneko zentro pribatuetako, zentro teknologikoetako, teknologia parkeetako eta osaketatik bi urte baino gutxiago duten enpresetako (Oinarri Teknologikoa duten Enpresak) ikerlariak.
Eskaerak aurkezteko epea: BOEn argitaratzen denetik 2011ko abenduaren 31ra arte (epe hau aurrekontuaren baliabideen araberakoa izango da).
Eskabidea: teknologiako aurre-eskaintza eredua (deialdiaren oinarriko I. eranskina)
Ebazteko epea: 30 egun natural teknologiako aurre-eskaintza jasotzen dentik.
Aurrekontu baliabideak: 500.000 €
Informazio gehiago jasotzeko: http://www.innocash.es
• Informazio gehiago ondoko orrian: http://www.innocash.es

Publicado en BOE num. 18 del viernes 21 de enero de 2011;
Sec. V-C. Pág. 6267

Beneficiarios: proveedores de tecnologías: investigadores pertenecientes a centros públicos de investigación (de forma individual o a través de las OTRIS), centros privados de investigación y desarrollo universitario, centros tecnológicos, parques tecnológicos y empresas (EBTs) de menos de dos años desde su constitución.

Plazo presentación de solicitudes: desde la fecha de publicación en el BOE hasta 31 de diciembre de 2011 (plazo sujeto a disponibilidad presupuestaria).

Formulario de solicitud: modelo de pre-oferta de tecnología (anexo I de la base de la convocatoria)

Plazo de resolución: 30 días naturales desde la recepción de la pre-oferta de tecnología

Disponibilidad presupuestaria: 500.000 €

Para más información: http://www.innocash.es

PARTEKATU