2012, Abendua 20

Arabako 13 ikastetxetako 872 ikaslek parte hartu dute CEIAk antolatutako 22 tailerretan

“IkasEkiten – Aprender a emprender” proiektuak, besteak beste, CEIA (Arabako enpresa eta berrikuntza zentroa) hurbildu die derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailako ikasleei, ekintzaile izaten ikas dezaten. CEIAn igarotzen duten denboran tailer tematikoak egiten dituzte, eta tailer horien helburua da gazteei ezagutaraztea zeintzuk diren ekimen ekintzaile bat garatzeko behar diren gaitasunak: ekimena, sormena, berrikuntza, norbere buruarengan konfiantza izatea, lidergoa, arriskuak hartzea, e.a.

Ekimen ekintzailea oso garrantzitsua bada ere gizartearen arlo guztietan, bereziki esanguratsua da gazteen artean, kolektibo horren ezaugarri garrantzitsuenak baitira sormena, berrikuntza, espiritu ekintzaile eta abenturazalea, arriskua hartzeko beldur txikiagoa eta aldaketa teknologikoekiko sentsibilitate handiagoa. Hala, errazago sartzen dira mota honetako proiektuetan.

IkasEkiten tresna bikaina da, aukera ematen baitie ikastetxeei esperientzia ekintzaileetara hurbiltzeko eta etorkizunean prestakuntza hori beren ardatz estrategikoan sartzeko, zeren ekimen ekintzailea nerabe eta gazteen artean sustatzea da jakintzaren ekonomiako faktore garrantzitsuenetako bat.

Ekimen horri esker ikasleek lehen eskutik ezagutu ditzakete CEiAn kokatuta dauden ekimen sustatzaileak eta jarduera ekintzailearen inguruko esperientziez eta kezkez hitz egiteko abagunea izango dute. Gainera, eta gazteen artean kultura ekintzailea sortzeko, sare sozialek eskaintzen dizkiguten tresnak erabiltzen dira, esperientzian parte hartzen duten ikasleak eta irakasleak ez ezik, beren inguruko jendea ere proiektuarekin lotzeko, onlineko komunitate bat sortuz ekintzailetzaren eta bizi izandako esperientziaren inguruan.

Arabako 13 ikastetxek eta 872 ikaslek parte hartu dute IkasEkiten proiektuaren barruan Evolers-ek dinamizatu eta CEIAk antolatu dituen tailerretan. Proiektu osoak SPRI / Ekintzailetzaren Euskal Zerbitzuko “Ekintzailetzarako lankidetza” programaren laguntza jaso du. Balantzea oso positiboa izan da kualitatiboki nahiz kuantitatiboki, ikasle eta irakasleak gustura geratu dira eta, beraz, zorionez, datorren urtean errepikatu egingo da esperientzia.

1988an sortu zenetik CEiAk, Arabako Enpresa eta Berrikuntza Zentroak, laguntza zerbitzuak eskaintzen dizkie ekintzaile eta enpresei, enpresa ekimenak eta beren garapena sustatzeko. Gaur egun CEiAk tresna dinamizatzaile bezala funtzionatzen du enpresa proiektu berriak produkzio sarean sartzeko. Hala, bere helburua da proiektu horiek arrakasta izan dezatela, berrikuntzarekiko eta lehiakortasunarekiko konpromisoa hartuta.

CEiA sozietatea Eusko Jaurlaritzak partaideturik dago, SPRIren, Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren bitartez. Europar Batasuneko DG XVI (Eskualde Politiken Zuzendaritza Nagusia) erakundeak homologatuta dago eta Europako Enpresa eta Berrikuntza Zentroen Sareko (E.B.N.) eta Estatuko CEEI sareko (ANCES) kide da.

IkasEkiten programaren helburu zehatzak:
-Gazteei lehen eskutik ezagutaraztea zer den Enpresa eta Berrikuntza Zentro bat eta han zer egiten den.
-Gaitasun ekintzaileak garatzea parte-hartzaileen artean esperientzietan oinarritutako dinamika eta jardueren bidez. Ekimen ekintzaileari buruzko tailerrek funtsezko premisa bat izango dute: “eginez ikasi”, gai hauekin lotutako dinamiken bitartez: ekimena izatea, erabakiak hartzea, taldean lan egitea, sormena izatea, ideiak sortzea, berritzea, komunikatzea.
-Ikasleek lehen eskutik ezagutzea bai CEIAn kokatutako sustatzaileak eta enpresak, bai eta bioteknologia, IKT, errobotika eta beste hainbat esparrutako kontzeptuak eta garapen teknologiko berritzaileak.
Eskola mundua enpresa mundura hurbiltzea, zubiak eraikiz. Horrek eragina du ikasleengan nahiz irakasleengan eta ekimen ekintzailearekiko jakin-mina eta interesa piztea da helburua.
-Ikasle eta irakasleek jakin dezatela nolako balio sozial eta ekonomikoa ematen dioten ekintzaileek gizarteari.

“IkasEkiten – Aprender a emprender” es un proyecto que, entre otras actividades, acerca a CEiA (Centro de empresas e innovación de Álava) a los alumnos de cuarto curso de educación secundaria obligatoria, con el objetivo de que puedan aprender a emprender. Durante el tiempo que pasan en CEiA, realizan talleres temáticos cuyo objetivo es que los jóvenes conozcan las capacidades necesarias para desarrollar una iniciativa emprendedora: iniciativa, creatividad, innovación, confianza en uno mismo, liderazgo, asunción de riesgos, etc.

Si bien la iniciativa emprendedora se considera muy relevante en todos los ámbitos de la sociedad, es especialmente significativa entre los jóvenes, colectivo caracterizado por su creatividad, innovación, espíritu emprendedor y aventurero, menor aversión al riesgo y mayor sensibilidad hacia los cambios tecnológicos, lo que los hace más proclives a embarcarse en este tipo de proyectos.
Ikasekiten es un magnífico instrumento que facilita a los centros educativos su acercamiento a experiencias emprendedoras, con el objetivo de que en un futuro incorporen esta formación a su eje estratégico, ya que fomentar la iniciativa emprendedora entre adolescentes y jóvenes es uno de los factores clave en una economía del conocimiento.

Gracias a esta iniciativa, el alumnado puede conocer de primera mano a los promotores de las iniciativas emprendedoras ubicadas en CEiA, compartiendo un tiempo de experiencias e inquietudes entorno a la iniciativa emprendedora. Además, y con el objetivo de crear una cultura emprendedora entre los más jóvenes, se utilizan las herramientas que las redes sociales ponen a nuestro alcance para vincular, no sólo a los alumnos y docentes participantes en la experiencia, sino también a su entorno, creando una comunidad online alrededor de la iniciativa emprendedora y la experiencia vivida.

872 alumnos de 13 centros educativos alaveses, han participado en 22 talleres dinamizados por Evolers y organizados por CEIA en el marco de IkasEkiten, proyecto apoyado desde el programa “Cooperar para Emprender” del Servicio Vasco de Emprendimiento / SPRI. El balance ha resultado muy positivo cuantitativa y cualitativamente, satisfaciendo tanto a estudiantes como profesores, por lo que este próximo año ser repetirá afortunadamente esta experiencia.

CEiA, Centro de Empresas e Innovación de Alava, desde su creación en 1988 viene prestando servicios de ayuda a emprendedores y empresas con el objetivo de promover iniciativas empresariales y fomentar su desarrollo. En la actualidad, CEiA actúa como instrumento dinamizador para la incorporación de nuevos proyectos empresariales al tejido productivo. Su finalidad es que el futuro de estos proyectos se afronte con las mejores garantías de éxito, mediante un compromiso por la innovación y la competitividad.

CEiA, es una sociedad participada por el Gobierno Vasco, a través de SPRI, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación de Alava. CEiA, está homologada por la DG XVI (Dirección General de Políticas Regionales) de la Unión Europea e integrada en la Red Europea de Centros de Empresa e Innovación (E.B.N.) así como en la red de CEEI´s a nivel estatal (ANCES).

Objetivos específicos de IkasEkiten:
• Que los jóvenes conozcan de primera mano qué es y qué se hace en un Centro de empresas e innovación.
• Facilitar en los participantes el desarrollo de las competencias emprendedoras a través de dinámicas y actividades basadas en experiencias. Los talleres sobre iniciativa emprendedora tendrán una premisa fundamental: “aprender haciendo” a través de dinámicas relacionadas con las siguientes temáticas: Tener iniciativa, tomar decisiones, trabajar en equipo, ser creativos, generar ideas, innovar, comunicar.
• Que los alumnos conozcan de mano de promotores y empresas ubicadas en CEIA, conceptos y desarrollos tecnológicos innovadores de campos como la biotecnología, TIC´s, robótica, etc..
• Promover el acercamiento del mundo escolar al mundo empresarial, tendiendo puentes. Esto afecta tanto a alumnos como a docentes, fomentando su curiosidad e interés por la iniciativa emprendedora
• Que los alumnos y docentes conozcan el valor social y económico que los emprendedores aportan a la sociedad.

PARTEKATU