2009, Urtarrila 12

2009a Sormenaren eta Berrikuntzaren Europako Urtea izango da

Europar Batasuneko estatu kideek 2009. urtea sormenaren eta berrikuntzaren urtea izendatzea erabaki dute. Helburua pertsonen ahalmen eta gaitasunak bultzatzea da, aldaketari irekita egon daitezen, eta ikus dezaten, beraiek direla, beren ideia berritzaileen bidez, eboluzionatzeko giltza dutenak.

Ekimena bat dator Batzordeak EBrentzat berrikuntza estrategia zabal bat garatzeko egin duen jakinarazpenarekin, “izan ere, hezkuntza ez badugu oinarri politika bezala finkatzen, aurrerantzean ere berrikuntzak ez du laguntzarik izango. Hezkuntzak gaitasuna eta sormena sustatu behar du hasiera-hasieratik”.

Izan ere, sormena eta berrikuntza beti elkarrekin doaz. Horregatik, 2009an zehar hitzaldi, ekitaldi eta ekimenak antolatuko dira herritarrak berrikuntzaren garrantziari buruz sentsibilizatzeko. Berrikuntzarentzat mesedegarria den ingurune bat sortu nahi da, ezagutza produktu eta zerbitzu berritzaile bihurtu ahal izateko.

Zentzu horretan, eztabaida sustatuko da eta sormenak berrikuntzan duen paperari buruz kontzientziatuko dira herritarrak. Bestalde, informazio eta sustapen kanpainak egingo dira eta jarraibide egokien adibideak identifikatuko dira. Gainera, EBk neurriak finantzatuko ditu Europan eta nazio, eskualde eta tokiko mailan. Neurri horiek sormena bultzatzen lagunduko dute, gaitasun okupazionalak eta enpresarialak garatzeko funtsezko faktore gisa.

Erabakia EBko Hezkuntza, Gazteria eta Kultura Ministerioek hartu zuten, irailean Europako Parlamentuan egindako bozketaren ondoren. Los países miembros de la Unión Europea han decidido designar el próximo año como el año de la creatividad y la innovación. El objetivo será potenciar las capacidades y aptitudes de las personas para que estén abiertas al cambio, y vean que son ellas, a través de sus ideas novedosas, quienes tienen la clave para poder evolucionar.

La iniciativa casa con la comunicación de la Comisión de desarrollar una estrategia amplia de innovación para la UE, ya que “sin la educación como política de base, la innovación seguirá sin tener apoyo. La educación debe promover el talento y la creatividad desde el principio”.

Y es que creatividad e innovación van siempre de la mano. Por eso, a lo largo del 2009 se organizarán conferencias, eventos e iniciativas encaminadas a sensibilizar a la población sobre la importancia de innovar. Se trata de crear así un entorno que favorezca la innovación para poder transformar el conocimiento en productos y servicios innovadores.

En este sentido, se promoverá el debate y se concienciará sobre el papel que tiene la creatividad en la innovación. También se llevarán a cabo campañas de información y promoción y se identificarán ejemplos de buenas prácticas. Además, la UE financiará medidas, a nivel europeo, nacional, regional y local, que contribuyan a promover la creatividad como un factor clave para desarrollar competencias ocupacionales y empresariales.

La decisión fue tomada por los ministerios de Educación, Juventud y Cultura de la UE, después de una votación del Parlamento Europeo en septiembre.

PARTEKATU